Przejdź do głównej treści

Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych - w rok po uchwaleniu

Ogólnopolska konferencja na temat nowelizacji ustawy o związkach zawodowych w Krakowie. 

Rejestracja uczestników na konferencję w dniu 21 listopada br. czynna od godziny 9:00 w Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków.

21 listopada 2019 r.

Aula Auditorium Maximum UJ
Kraków, ul. Krupnicza 33

Krajowa Izba Radców Prawnych

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego

m.in. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Wojciech Baran (Kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ); Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Sobczyk (UJ); Prof. zw. dr hab. Zbigniew Hajn (Kierownik Zakładu Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy UŁ, sędzia SN w stanie spoczynku); Prof. zw. dr hab. Ludwik Florek (UW); Prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Duraj (UŁ); prof. nadzw. ALK Monika Latos-Miłkowska (UW); Prof. nadzw. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk (UW); dr hab. Paweł Nowik (Kierownik Katedry Prawa Pracy KUL); dr hab. Piotr Prusinowski (sędzia SN); dr hab. Krzysztof Walczak (UW), dr hab. Małgorzata Kurzynoga (UŁ); dr hab. Aneta Giedrewicz-Niewińska (UwB); dr Dominika Dörre-Kolasa (UJ); dr Piotr Grzebyk (UW); dr Jakub Szmit (UG); dr Daniel Książek (UJ).

Za uczestnictwo w Konferencji uczestnicy mają możliwość uzyskania 5 punktów szkoleniowych przyznawanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.